ถุงกระดาษ ถือเป็นสินค้าที่มาแรงในช่วงนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากหลายๆหน่วยงานนั้นพยายาม รณรงค์ให้ประชนนั้นหันมาใช้งาน ถุงกระดาษ แทนการใช้งานถุงพลาสติก เพื่อช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนที่ นับวันนั้นจะยิ่งส่งผลกระทบต่อโลกมากยิ่งขึ้นทุกวัน ด้วยราคาที่ไม่สูง จึงทำให้ ถุงกระดาษ นั้นเป็นที่นิยมในเวลาอันสั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Mobile : 0946695428
Email : theworldpack@hotmail.com
Line ID : 0896999932